Plastic Soup Surfer

Mijn naam is Merijn Tinga. Ik strijd tegen plastic vervuiling. Met mijn campagnes richt ik mij met mijn team op politiek en bedrijfsleven.

Statiegeld op plastic flesjes betekent minder zwerfafval. Onze surfexpedities, petitie en motie zorgden voor de politieke doorbraak. Met juridische middelen en het organiseren van medestanders hebben we de verkoop van vervuilende producten weten te stoppen.

Plastic jaagt de wegwerpcultuur aan. Het gebruik van plastic is te ver doorgeschoten. Wij zetten de tegenbeweging in! Help je mee?

Afval scheiden op scholen

Documentaire Victor Bots over de Wakkere Wegwerpers Tour 2020 en mijn strijd met het bedrijfsleven voor afval scheiden in de klas

Afval scheiden in de klas: de normaalste zaak VÓÓR de wereld. Toch gebeurt het nauwelijks omdat schoolafval officieel bedrijfsafval is.
In 2020 probeerde ik met alle partijen te regelen dat schoolafval als huishoudelijk afval wordt opgehaald, maar het verpakkend bedrijfsleven lag dwars.
In 2021 supte ik 300km van Den Ham naar Den Haag. Met onderweg verzamelde Wakkere Wegwerpers Wensen vroeg ik de politiek om betere regelgeving.

Afval scheiden op scholen

Acties & resultaten

Politieke druk: Statiegeld
Met geruchtmakende surf- en sup-expedities, tienduizenden handtekeningen en een zelfgeschreven motie, lukte het een politieke doorbraak te forceren die leidde tot de invoering van statiegeld op plastic flesjes (2021) en blikjes (2023). Lees meer.

Afval scheiden op scholen
Afval scheiden op scholen moet mogelijk worden. Twee lange sup-expedities door Nederland droegen bij aan een politiek besluit om de regelgeving vóór 2025 aan te passen: een aangenomen motie van CDA/D66 en een belofte van de staatssecretaris om het te gaan doen  Lees meer.

Druk op bedrijfsleven: minder zwerfafval
Samen met Dirk Groot confronteer ik fabrikanten en verkopers met het zwerfafval van hun producten. Met duizenden foto’s van plastic zwerfafval en een deurwaarder gaan we naar de CEO's. Anta Flu ging over op papieren wikkels. Winkelketens stopten de verkoop van knetterballen, plastic-houdend vuurwerk, spatplastic en plastic confetti. Lees meer.

De vijf principes van het Plastic Avengers Manifest

Community building
We zoeken steeds medestanders en trekken samen ten strijde. Plastic Avengers sturen duizenden foto’s van zwerfafval met de app. Gezamenlijk stelden we het Plastic Avengers Manifest op, met EU vicevoorzitter Frans Timmermans als ambassadeur. Lees meer.

Missie, visie en aanpak

Frans Timmermans lanceert Plastic Avenger Manifest

Onze missie: plastic vervuiling door zwerfafval stoppen. Dat vraagt grote veranderingen in productie, regelgeving en gedrag. Een transitie gebaseerd op de volgende principes: 

  • Verantwoordelijkheid bedrijven: bedrijven moeten zelf de milieuschade van hun producten beperken
  • Reduceren: minder plastic in producten en verpakkingen
  • Hergebruiken: plastic moet waarde krijgen, worden ingezameld en hergebruikt
  • Versimpelen: meervoudige plastics zijn niet te recyclen/hergebruiken, eenvoudige plastics wél
  • Monitoren: registreren van welke bedrijven zwerfafval wordt gevonden 

Daar zijn onze acties en campagnes op gericht.

Plastic soep bestrijden bij de bron

Meer lezen? Meehelpen?

Nieuw boek

Lees mijn net verschenen boek Plastic Soup Surfer. Hoe één persoon verschil kan maken, over de spannende expedities, voor- en tegenspoed en uiteindelijke successen.
Met een voorwoord van Floortje Dessing. 

Naar de pagina Boek - Plastic Soup Surfer

Help je mee?

Hoe kan jij helpen in de strijd tegen de plastic soep?

Steun ons

Officiële partners