Operation Overload

Help ons in onze strijd voor kleinere on-the-go verpakkingen met foto's van overvolle prullenbakken

Download the app

Oversized verpakkingen rond prullenbakken

Iedere zomer zie je overvolle prullenbakken met rondslingerend afval daar omheen. De verpakkingen van allerlei on-the-go voedsel & dranken houden geen rekening met de afdankfase. Het gevolg is dat prullenbakken voortdurend overvol raken. De druk om op gemeentes om ze op tijd te legen wordt steeds groter terwijl de het aanbod van 'on-the-go' almaar toeneemt.

Aanbieders van 'on-the-go' producten moeten meer rekening houden met de 'afdankfase' van hun producten en verpakkingen. Door het volume van de verpakkingen raken op afvalbakken snel vol. Gevolg: extra inzet van gemeente of zwerfafval rond de uitpuilende afvalbakken. De kosten zijn voor de gemeentschap. Als in de ontwerpfase meer aandacht wordt besteed aan de afvalfase van de verpakking kan dit veel zwerfafval en kosten schelen.  

Met jouw foto’s van overlopende prullenbakken gaan we bedrijven en verpakkingsontwerpers hierop aanspreken. Download de Plastic Avengers App - zie hieronder - en help ons met jouw foto’s!

Plastic Avengers APP

Help ons de plastic vervuiling aanpakken bij de bron.

Maak foto's van plastic zwerfafval met de Plastic Avengers App en stuur ze op. Hiermee confronteren wij bedrijven met hun aandeel in de plastic vervuiling.
Met succes! Antaflu is over gestapt op papieren wikkels, supermarkten verkopen minder vervuilende producten en statiegeld wordt ingevoerd.

NAAR DE PLASTIC AVENGERS APP PAGINA