Operation Overload

Onze strijd voor kleinere on-the-go verpakkingen met foto's van overvolle prullenbakken

Download the app

Oversized verpakkingen rond prullenbakken

Iedere zomer zie je overvolle prullenbakken met rondslingerend afval daar omheen. De druk om op gemeentes om ze op tijd te legen wordt steeds groter terwijl de het aanbod van on-the-go almaar toeneemt.

Operation Overload heeft 2000 foto's van zwerfafval prullenbakken opgeleverd en is inmiddels beëindigd

Aanbieders van on-the-go producten moeten meer rekening houden met de afdankfase van hun producten. Door de enorme toename van de hoeveelheid én de grootte van de verpakkingen raken afvalbakken snel overvol. Gevolg: extra zwerfafval of extra inzet van gemeente. De kosten zijn voor de gemeentschap.

Als in de ontwerpfase meer aandacht wordt besteed aan de afvalfase van de verpakking kan dit veel zwerfafval en kosten schelen.

Plastic Avengers APP

Help ons de plastic vervuiling aanpakken bij de bron.

Maak foto's van plastic zwerfafval met de Plastic Avengers App en stuur ze op. Hiermee confronteren wij bedrijven met hun aandeel in de plastic vervuiling.
Met succes! Antaflu is over gestapt op papieren wikkels, supermarkten verkopen minder vervuilende producten en statiegeld wordt ingevoerd.

NAAR DE PLASTIC AVENGERS APP PAGINA