Afval scheiden op scholen

Afval scheiden in de klas: de normaalste zaak vóór de wereld!

Om de aarde te behouden moeten we zorgvuldig met materialen omgaan. Afval-scheiden ligt aan de basis hiervan. Ook in de klas. Maar op de meeste scholen gebeurt het niet omdat schoolafval officieel bedrijfsafval is.
Ik voer actie om schoolafval gescheiden te kunnen laten ophalen.

Steun ons door een Wakkere Wegwerpers Wens te sturen!

Wakkere Wegwerpers Wens

Jong geleerd .....

Documentaire Victor Bots over de Wakkere Wegwerpers Tour 2020 en mijn strijd met het bedrijfsleven voor het mogelijk maken van afval scheiden in de klas

Jong geleerd is oud gedaan. Kinderen zouden vroeg moeten leren met aandacht met afval om te gaan. Dit automatisme zouden ze hun hele levensloop mee moeten kunnen nemen. Maar wat is het geval: op school kunnen plastic en etensresten vaak niet gescheiden worden ingezameld. 
Wij voeren actie om ervoor te zorgen dat afval in de klas gescheiden ingezameld wordt. Zoals het thuis gaat zou het ook in de klas moeten. In 2020 en 2021 vroegen we aandacht met de Wakkere Wegwerpers expedities. En we ontwikkelden een lespakket voor scholen.

Wakkere Wegwerpers Tour 2020

In 2020 supte ik 550 km van Maastricht tot Schiermonnikoog. Doel was om afval scheiden op scholen mogelijk te maken en het verpakkend bedrijfsleven aan de inzameling mee te laten betalen. Daartoe bracht ik gemeentelijke en private inzamelaars (bijv. Renewi en Suez), Rijkswaterstaat, het Ministerie en verschillende milieuorganisaties bijeen voor een convenant: het Wakkere Wegwerpers Manifest. Het verpakkende bedrijfsleven (Afvalfonds, supermarkten en bedrijven als Unilever en Coca Cola) besloot helaas op het laatste het manifest niet mee te ondertekenen.

Ondertekenaars Wakkere Wegwerpers Manifest

Door die weigering lukte het nèt niet om het met de partijen onderling te regelen. Daardoor kwam de focus op de regelgeving.

De politiek pikte het vervolgens op: naar aanleiding van de Wakkere Wegwerpers Tour dienden CDA en D66 begin 2021 een motie in, die door de Tweede Kamer werd aangenomen. De motie roept op om afval scheiden op scholen zonder extra kosten uiterlijk in 2025 mogelijk te maken (zie hieronder).

Wakkere Wegwerpers Tour 2020

Wakkere Wegwerpers Turbo Tour 2021

Aanbieding Wakkere Wegwerpers Wensen

Om aan te dringen op een snelle en concrete uiterwerking van die motie stapte ik in 2021 opnieuw op het supboard en supte 300 km van Den Ham naar Den Haag. Ook deze keer bezocht ik scholen, burgemeesters, bestuurders, wetenschappers, afvalbedrijven en medestanders.

Van hen kreeg ik honderden Wakkere Wegwerpers Wensen waarmee zij de politiek vroegen afval scheiden op scholen mogelijk te maken. Deze heb ik aan de Staatssecretaris en Tweede Kamerleden aangeboden.

De Staatssecretaris: "Jong geleerd is oud gedaan. Dus afval scheiden: niet alleen thuis, maar ook op school."

"Dat gaan we doen"

Zij steunden mijn voorstel om te regelen dat afval scheiden op scholen binnnen 4 jaar de standaard wordt.
Staatssecretaris Van Weyenberg van met Ministerie I&W heeft aangegeven dat hij dat gewoon gaat doen

Opnieuw een mooi resultaat! Maar geen 100% garantie: de vraag is hoe.

Wakkere Wegwerpers Turbo Tour

Het probleem: schoolafval = bedrijfsafval

Deel 1 van Eelke Dekkers vierluik over de Wakkere Wegwerpers Turbo Tour 2021: Jong geleerd ...

Het probleem: minder dan 10% van de basisscholen scheidt plastic en GFT afval. Afval van scholen is officeel bedrijfsafval. Terwijl het afval voornamelijk bestaat uit wat kinderen van huis mee gekregen hebben en dus gemakkelijk door de gemeentelijke vuilniswagen mee kan worden genomen. Nu moet voor iedere stroom afval moet een apart contract worden afgesloten, waardoor het voor scholen goedkoper en makkelijker is om alles tegelijk als restafval te laten ophalen. 

Deel 3 van Eelke Dekkers vierluik: Hoger op

Huishoudelijk afval wordt, gescheiden, door de gemeentes ingezameld. Daar betaalt het verpakkend bedrijfsleven aan mee. De meest voor de hand liggende oplossing is dat gemeentes ook schoolafval gaan inzamelen. Het gaat om een relatief beperkte hoeveelheid afval die qua samenstelling grotendeels identiek is aan huishoudelijk afval. Bijna alle betrokken partijen (bijv. scholen, gemeentes, politieke partijen, de minister en de grote afvalinzamelaars) zijn hier vóór. 

Tegenwerking bedrijfsleven

Aangenomen motie Van Eijs Von Martels (februari 2021)

In 2020 bleek het verpakkend bedrijfsleven, zoals gezegd, niet bereid mee te betalen aan gescheiden inzameling van schoolafval.
Nu de politiek ‘om’ is (aangenomen motie D66/CDA, Staatssecretaris die zegt het ‘te gaan doen’), blijft onduidelijk hoe de gescheiden inzameling wordt geregeld. De uitvoering ligt bij de staatsecretaris of minister die de komende jaren de scepter zwaait. Voorlopig houdt een aantal kleinere afvalinzamelaars de verandering van de regels tegen. Zij weigeren hun inzameling van schoolafval op te geven, met een beroep op de huidige regelgeving.

Uitgebreide Producent Verantwoordelijkheid

Ook de aankomende regelgeving vanuit de EU waarin bedrijfsafval per 2023 onder de Uitgebreide Producent Verantwoordelijkheid (UPV) komt te vallen, levert nu nog veel onduidelijkheid op. Ook deze UPV is geen garantie dat schoolafval gescheiden ingezameld zal worden.

Wij blijven druk op de ketel zetten. Help je ons met een Wakkere Wegwerpers Wens te sturen?

Lespakket voor basisscholen

Voor basisscholen hebben we een leuk en mooi vormgegeven lespakket gemaakt over plastic afval, de gevolgen van plastic zwerfafval en het belang van (plastic) afval scheiden op scholen. De Wakkere Wegwerpers Wens zit ook in dit lespakket.

Het lespakket is geschikt voor groepen 7 en 8.

Naar het lespakket

Meer lezen? Meehelpen?

Nieuw boek

Lees mijn net verschenen boek Plastic Soup Surfer. Hoe één persoon verschil kan maken, over de spannende expedities, voor- en tegenspoed en uiteindelijke successen.
Met een voorwoord van Floortje Dessing. 

Naar de pagina Boek - Plastic Soup Surfer

Help je mee?

Hoe kan jij helpen in de strijd tegen de plastic soep?

Steun ons