Wakkere Wegwerpers Turbo Tour

Afval scheiden in de klas: de normaalste zaak VÓÓR de wereld! Als we niet ons afval scheiden, gooien we de aarde beetje bij beetje in de verbrandingsoven. Vorig jaar lukte het nèt niet om afspraken rond te krijgen die afval scheiden in de klas mogelijk zouden maken: het verpakkend bedrijfsleven lag dwars.

Nu richt ik me op de politiek. Van 1-10 september supte ik 300 km van Den Ham naar Den Haag met honderden Wakkere Wegwerpers Wensen en een voorstel dat steun kreeg van Tweede Kamerleden en de Staatssecretaris.

Wakkere Wegwerpers lespakket voor basisscholen

Staatssecretaris: "Dat gaan we gewoon doen"

Zaterdag 30 oktober 2021, Leiden International Film Festival: première van Victor Kaijsers documentaire over de Wakkere Wegwerpers Tour 2020

Afval scheiden op scholen moet standaard worden. Dat was in 2020 bij de Wakkere Wegwerpers Tour de inzet en nu opnieuw bij de Wakkere Wegwerpers Turbo Tour.

Toen ik, na 300 km suppen, in Den Haag aankwam om afval scheiden op scholen te bepleiten en de Wakkere Wegwerpers Wensen aan de Staatssecretaris aanbood, zei deze: "Dat gaan we gewoon doen". Dat klonk goed!

Ondertussen gaan we door om het snel met alle betrokken partijen te realiseren.

Grondstoffen hergebruiken

Voor schoolklassen hebben we een lespakket over plastic afval en het belang van afval scheiden

Afval scheiden is nodig om zorgvuldig met afval en grondstoffen te kunnen omgaan. Ook op scholen. We moeten veel minder afval creëren, door bijvoorbeeld minder wegwerpverpakkingen te gebuiken en grondstoffen te hergebruiken. Papier, glas, plastic en GFT zijn de beste bronnen voor nieuw papier, glas, plastic en vruchtbare compost. Zo voorkomen we dat we de aarde vervuilen en uitputten.

Lespakket over plastic afval en afval scheiden

Bewustzijn bij kinderen

Deel 1 van Eelke Dekkers vierluik over de Wakkere Wegwerpers Tour: het doel van de tocht, de eerste dagen, bezoeken aan scholen

Jong geleerd is oud gedaan. Afval scheiden in de klas is de 'Life-Hack' die je meeneemt door heel je levensloop.

Kinderen willen graag afval scheiden als ze het belang ervan inzien. Door te scheiden hebben ze aandacht voor afval, zien ze hoeveel wegwerpplastic er is en denken ze na over afval verminderen en hergebruiken.

Maar op minder dan 5% van de scholen is plastic afval scheiden mogelijk. Dit komt door tegenwerkende regelgeving waardoor afval scheiden kostbaar is.

300 km van Den Ham naar Den Haag

Deel 2 "Samen Sterker": over de contacten onderweg met mensen die actief zijn in het voorkomen en opruimen van plastic zwerfafval

Van 1 – 10 september heb ik een 300 km lange SUP tour gemaakt van Den Ham in Overijssel naar Den Haag, waar ik de politiek heb gevraagd om afval scheiden op scholen snel mogelijk te maken.
Onderweg ben ik langsgeweest bij burgemeesters, wethouders en onderwijsorganisaties om te bespreken hoe afvalscheiding in de klas de standaard kan worden. Iedereen vindt dit de normaalste zaak. Sommige scholen en gemeentes maken het al mogelijk.

Bekijk hier de route en het reisverslag

Schoolafval = huishoudelijk afval

Deel 3 "Hoger op": Plastic Soup Surfer op weg naar Den Haag met Wakkere Wegwerpers Wensen van scholieren, burgemeesters en onderwijsorganisaties

We moeten het onderliggende probleem tackelen: afval van scholen, verenigingen en instellingen is officieel geen huishoudelijk afval, maar bedrijfsafval. Huishoudelijk afval wordt gescheiden opgehaald door de gemeentes, terwijl bij bedrijfsafval voor elke soort afval met afvalinzamelaars een apart contract moet worden afgesloten. Dat is kostbaar en lastig.

En dat terwijl het meeste afval van scholen gewoon huishoudelijk afval is. Het is door de leerlingen van huis meegenomen.

Deel 4 "De finale": de Wakkere Wegwerpers Wensen worden in Den Haag aangeboden aan Tweede Kamerleden en de Staatssecretaris

Het is logischer het schoolafval als huishoudelijk afval met de gemeentelijke inzameling mee te geven: dit is eenduidiger voor de leerlingen, dus educatief beter, en logistiek veel handiger.

Vorig jaar probeerden we dit met alle partijen mogelijk te maken, maar het verpakkend bedrijfsleven lag dwars. In de Tweede Kamer werd naar aanleiding van de campagne een motie aangenomen om afval scheiden op scholen zonder extra kosten vóór 2025 mogelijk te maken (motie Van Eijs en Von Martels, zie hieronder).

Snel stappen zetten

Leerlingen van de Haagse Kopklas overhandigen de Wakkere Wegwerpers Wensen aan de Staatssecretaris

Nu ben ik naar Den Haag gesupt om, gewapend met honderden Wakkere Wegwerpers Wensen, te pleiten voor een goede invulling van de motie, zodat het ook écht gaat gebeuren. De Staatssecretaris heeft aangegeven dat hij dit wil gaan doen!
Zie zijn Twitterbericht

Ondertussen zijn we met politici, gemeentes en afvalverzamelaars in gesprek om te bekijken of we onderling kunnen regelen afval scheiden op meer scholen mogelijk te maken.

Motie Van Eijs en Von Martels

Presentatie boeken? Meehelpen?

Einde Oslo-London surfexpeditie

Merijn Tinga geeft presentaties en workshops. Hij laat zien dat je niet bij de pakken neer moet zitten. Hoe ga je om met tegenslagen? Hoe motiveer je jezelf? Hoe zet je positieve verandering in gang? Wat kan jijzelf doen en waarom is dat belangrijk? De spectaculaire surf expedities zijn de rode draad in zijn verhaal.
Hij toont dat je als eenling wel degelijk verschil kunt maken.

Presentatie boeken

Help je mee?

Hoe kan jij ons helpen in de strijd tegen de plastic soep?

Steun ons