Wakkere Wegwerpers Tour 2020

Afval scheiden op de basisschool is nodig! Daardoor kunnen leerlingen bewuster met (plastic) afval leren omgaan. 

In 2020 supte ik door Nederland langs basisscholen. Leerlingen - Wakkere Wegwerpers - vroegen in een petitie om afval in de klas te kunnen scheiden.
Maar schoolafval is bedrijfsafval en daardoor is scheiden voor veel scholen te duur. Dit wilden we veranderen maar het Verpakkend Bedrijfsleven lag dwars. D66 & CDA pikten dit op. Hun motie maakt het over een paar jaar mogelijk!
Bekijk de video van Victor Kaijser Bots over de tour.

In 2021 supte ik weer 300 km langs scholen naar Den Haag om de politiek écht tot actie te bewegen: de Wakkere Wegwerpers Turbo Tour 2021.

Plastic afval scheiden

Documentaire Victor Bots over de Wakkere Wegwerpers Tour 2020 en mijn strijd met het bedrijfsleven voor afval scheiden in de klas

We wilden dat kinderen op scholen leren om afval, en vooral plastic afval, te scheiden. Op die manier leren ze wat afval is, hoeveel afval onze wegwerp maatschappij voortbrengt, wat dit betekent voor de plastic soep en hoe je verantwoord met afval omgaat.

Jong geleerd is oud gedaan. Hoe eerder kinderen het belang leren van verantwoord wegwerpen, minder wegwerpverpakkingen gebruiken en van hergebruik, hoe eerder we het (plastic) afvalprobleem tackelen.

School afval = bedrijfsafval

Wakkere Wegwerpers petitie voor burgemeester

Maar wat blijkt: de meeste scholen scheiden alleen papier omdat alle andere afval op school onder bedrijfsafval valt, ook wat thuis onder huishoudelijk afval zou vallen.
Vanwege de hoge kosten wordt dit op scholen niet gescheiden. Voor iedere gescheiden afvalstroom moet nl. een apart contract worden afgesloten. Daarom gaat alle afval op de grote hoop. Dat moest veranderen.

Ik supte in september 2020 op een supboard van plastic afval door Nederland en deed daarbij elf scholen aan, waarvan de leerlingen Wakkere Wegwerpers werden.

Wakkere wegwerpers petitie

Wakkere Wegwerpers Manifest voor afval scheiden in de klas

Zij pleitten vol overtuiging voor minder afval, afval scheiden en hergebruik. Zij deden dit met een petitie die de burgemeester opriep om plastic afval scheiden op school mogelijk te maken.

Maar het probleem dat afval op scholen bedrijfsafval is en scheiden kostbaar is, moest ook uit de weg geruimd.
Ik sprak onderweg met alle stakeholders op het gebied van afval scheiden: de Staatssecretaris van Infrastructuur, VNG, afvalinzamelaars, Afvalfonds, Coca Cola, Albert Heijn en Raad voor primair onderwijs.

Manifest afval scheiden

Ondertekenaars Wakkere Wegwerpers Manifest afval scheiden in de klas

Dit leidde tot een Manifest waarin werd gepleit voor minder afval, afval scheiden, hergebruik én voor bewustwording in de klas. Alleen het Verpakkend bedrijfsleven  - Afvalfonds, Coca Cola , Albert Hein en Unilever - weigerde op de valreep het Manifest te ondertekenen.
Daardoor lukte het nèt niet om het afval scheiden snel te regelen.

Dat was voor D66 en het CDA reden om in actie te komen.

Motie D66 & CDA aangenomen

Kamerleden Van Eijs (D66) en Von Martels (CDA) hebben als vervolg op de Wakkere Wegwerpers Tour een motie ingediend die ervoor moet zorgen dat binnen vier jaar “het afval op alle scholen in het primair onderwijs gescheiden kan worden ingeleverd en verwerkt, met aparte stromen voor GFT-afval, PMD en oud papier/karton, zonder extra kosten.”

Deze motie is op 25 februari 2021 door de Tweede Kamer aangenomen!

Daarmee is de Wakkere Wegwerpers tour een succes. Het is gelukt om met één lange sup-tocht door Nederland tot bewustwording bij scholieren, de stakeholders én de politiek te komen. En de politiek in actie te laten komen.

Wakkere Wegwerpers Turbo Tour 2021

Leerlingen van de Haagse Kopklas overhandigen de Wakkere Wegwerpers Wensen aan de Staatssecretaris

Om druk te zetten zodat deze motie snel tot regelgeving leidt die afval scheiden op scholen mogelijk maakt, heb ik in september 2021 een nieuwe suptour door Nederland gemaakt. Onderweg ben ik opnieuw bij scholen langs gegaan en heb ik gesproken met burgemeesters, bestuurders, schoolorganisaties, wetenschappers en medestanders, die hun steun hebben uitgesproken. Hun Wakkere Wegwerpers Wensen heb ik op 10 september aan de staatssecretaris aangeboden, die aangaf zich hiervoor in te zetten.

Wakkere wegwerpers 2021

Over de tour

De 550 km lange Wakkere Wegwerpers route door Nederland waarbij ik scholen bezocht en met stakeholders in gesprek ging

De Wakkere Wegwerpers tour was een tocht op een supboard van gerecycled plastic van 550 km.
Hij werd in Maastricht afgetrapt door EU vicepresident en Plastic Avengers ambassadeur Frans Timmermans.
In Gouda was Staatssecretaris Stientje van Veldhoven aanwezig bij een gezamenlijk bezoek aan een basisschool. 
Merijn Tinga was te zien in Floortje Dessings programma Floortje blijft hier op 18 december 2020. Floortje Dessing supte een dag met Merijn mee.

De tocht is mede mogelijk gemaakt door Kim van den Anker, projectorganisatie, en Martine Eyzenga, grafisch ontwerp en communicatie.

Heel blij met onze partners