Wakkere Wegwerpers Turbo Tour

Afval scheiden in de klas: de normaalste zaak VÓÓR de wereld! Als we niet ons afval scheiden, gooien we de aarde beetje bij beetje in de verbrandingsoven. Vorig jaar lukte het nèt niet om afspraken rond te krijgen die afval scheiden in de klas mogelijk zouden maken: het verpakkend bedrijfsleven lag dwars.

Nu richt ik me op de politiek. Van 1-10 september supte ik 300 km van Den Ham naar Den Haag met honderden Wakkere Wegwerpers Wensen en een voorstel dat steun kreeg van Tweede Kamerleden en de Staatssecretaris.

Wakkere Wegwerpers lespakket voor basisscholen

Stuur een Wakkere Wegwerpers Wens

Grondstoffen recyclen en hergebruiken

Video eerste dagen Wakkere Wegwerpers Turbo Tour

We moeten zorgvuldiger met ons afval omgaan. Papier, glas en plastic zijn de beste bronnen voor nieuw papier, glas en plastic. Uit voedselresten kunnen we waardevolle compost maken.

Afval scheiden en hergebruiken moet de norm zijn. Oók op school. Net als bij de Wakkere Wegwerpers Tour 2020 is dit de inzet. We gaan de politiek aanzetten tot versnelde actie!

Bewustzijn bij kinderen

Voor schoolklassen hebben we een lespakket over plastic afval en het belang van afval scheiden

Jong geleerd is oud gedaan. Afvalscheiden in de klas is de 'Life-Hack' die je mee moet nemen door heel je levensloop.

Door te scheiden heb je aandacht voor je afval, zie je hoeveel wegwerpplastic er is, bedenk je hoe het te verminderen en hoe afval kan worden benut als het goed wordt ingezameld. 

Download hier het lespakket over plastic afval en afval scheiden

Maar om te scheiden moeten scholen onnodig veel regelen en extra kosten maken. Gevolg is dat minder dan 5% van de scholen meer dan alleen papier scheidt.

Waar thuis van kinderen verwacht wordt dat ze hun afval scheiden, kan dit op school niet. Terwijl het om hetzelfde afval gaat. Dat is verwarrend en onwenselijk. 

300 km van Den Ham naar Den Haag

Wakkere Wegwerpers Turbo Tour over de Regge, Vecht, IJssel, Rijn, Wijde AA en Vliet naar Den Haag

Van 1 – 10 september maak ik een 300 km lange SUP tour van Den Ham in Overijssel naar Den Haag. Waar het vorig jaar niet lukte om afspraken te maken met het bedrijfsleven om het probleem van afval scheiden op te lossen, ga ik hiervoor nu naar politiek Den Haag.
Onderweg ga ik weer langs scholen, burgemeesters, wethouders en onderwijsorganisaties om te onderzoeken hoe afvalscheiding in de klas de standaard kan worden.

Bekijk hier de route en het reisverslag

Schoolafval = huishoudelijk afval

2020 - samen met vertegenwoordigers van partijen die afvalscheiding in de klas mogelijk wilden maken (afwezig: verpakkend bedrijfsleven)

We moeten het onderliggende probleem tackelen: afval van scholen, verenigingen en instellingen is officieel geen huishoudelijk afval, maar bedrijfsafval. Huishoudelijk afval wordt gescheiden opgehaald, terwijl bij bedrijfsafval voor elke soort afval een apart contract moet worden afgesloten. Voor scholen en veel andere instellingen is dat te duur of te lastig. En dat terwijl afval van scholen praktisch hetzelfde is als huishoudelijk afval. Het is er door de leerlingen naartoe gebracht.
Het is logischer het schoolafval als huishoudelijk afval met de gemeentelijke inzameling mee te geven: dit is eenduidiger voor de leerlingen, dus educatief beter, en logistiek veel handiger.

Tijdens mijn suptocht van Den Ham naar Den Haag krijg ik steun van bestuurders, burgemeesters - zoals hier in Deventer - scholen en onderwijsorganisaties. Ook hún kaarten breng ik naar Den Haag op 10 september

Vorig jaar probeerden we dit met alle partijen gezamenlijk mogelijk te maken, maar het verpakkend bedrijfsleven lag dwars. In de Tweede Kamer werd naar aanleiding van de campagne een motie aangenomen om afval scheiden op scholen zonder extra kosten vóór 2025 mogelijk te maken (motie Van Eijs en Von Martels, zie hieronder).

Nu gaan we naar Den Haag om, gewapend met zoveel mogelijk Wakkere Wegwerpers kaarten, te pleiten voor een goede invulling van de motie, zodat het ook écht gaat gebeuren.

Tweesporenbeleid

Nu pleiten we, net als bij statiegeld, met onze Wakkere Wegwerpers Wens voor een tweesporenbeleid: het bedrijfsleven krijgt tot 2025 de kans om afvalscheiding in de klas de norm te laten worden en tegelijkerijd wordt wetgeving klaar gemaakt die ingaat als dit doel niet wordt bereikt.

De wet regelt dan dat schoolafval gewoon als huishoudelijk afval wordt bestempeld en door de gemeente gescheiden wordt ingezameld.

Motie Van Eijs en Von Martels