Resultaten

Plastic vervuiling kan alleen stoppen door de bronnen aan te pakken. Sinds 2015 heb ik samen met anderen hiervoor campagnes gevoerd en doorbraken geforceerd.

We wilden statiegeld op kleine plastic flessen en blikjes – dat is gelukt. We willen dat producten die tot veel plastic vervuiling leiden, niet meer worden verkocht. Dat is bij een aantal producten gelukt. Ook plastic scheiden op scholen komt eraan.

Samen met de Plastic Avengers en Plastic Avenger Manifest Ambassadeur Frans Timmermans proberen we te komen tot verscherpte EU maatregelen om plastic zwerfafval tegen te gaan.

Statiegeld

2016-2021 | Statiegeld op kleine plastic flesjes en blikjes is tot nu toe het resultaat met de grootste impact.
Lees over jarenlang campagne voeren: twee expedities, een zelfgeschreven motie, 55.000 handtekeningen, de inzet van deurwaarders en acties met medestanders.

Statiegeld op plastic flesjes en blikjes

Papieren wikkels

2018-2020 | AntaFlu keelpastilles krijgen papieren in plaats van plastic wikkels. 
Met de app verzamelden we foto's van plastic AntaFlu wikkels en gingen met de deurwaarder naar de CEO van Pervasco. Hij bleek bijzonder cooperatief!

Anta Flu: plastic wikkels worden papieren wikkels

Afval scheiden op scholen

2020-2021 | In 2020 supte ik langs basisscholen in Nederland om afval scheiden op scholen te bepleiten. Scholieren werden Wakkere wegwerpers en verzochten hun burgemeester afval scheiden mogelijk te maken. Het Verpakkend Bedrijfsleven lag dwars maar dankzij een motie van D66 en CDA gaat dit lukken.

Wakkere Wegwerpers Tour 2020

Spatplastic & plastic confetti uit winkels

2020 | 4500 winkels haalden waterballonnen en plastic confetti uit hun schappen nadat we ze confronteerden met tienduizend fotos van waterballonnen-zwerfafval.

Vrijwel de gehele Nederlandse retail ondertekende ons SpatPlastic-convenant, dat nu onderdeel is van een EU amendement.

Operatie SpatPlastic

Knetterballen uit schappen

2019-2020 | Knetterballen is kindervuurwerk, bedoeld om op de grond te gooien. De plastic omhulling blijft meestal in het milieu achter.

Met 60.000 foto's en een dreigende rechtszaak is het gelukt om de verkoop van knetterballen en ander vuurwerk met plastic vrijwel geheel te stoppen.

Operatie Knetterbal

Plastic Avengers Community

2019-2021 | De Plastic Avengers strijden samen met ons tegen de plastic soep. In 2019 organiseerden we de Plastic Avengers Conferentie (PAC 2019) en lanceerden we het Plastic Avengers Manifest met Frans Timmermans als ambassadeur.

Plastic Avengers

Meer lezen? Meehelpen?

Nieuw boek

Lees mijn net verschenen boek Plastic Soup Surfer. Hoe één persoon verschil kan maken, over de spannende expedities, voor- en tegenspoed en uiteindelijke successen.

Met een voorwoord van Floortje Dessing. 

Naar de pagina Boek - Plastic Soep Surfer

Help je mee?

Hoe kan jij helpen in de strijd tegen de plastic soep?

Steun ons