Resultaten

Plastic vervuiling kan alleen stoppen door de bronnen aan te pakken.
Statiegeld op kleine plastic flessen en blikjes is gelukt. Producten die tot veel plastic vervuiling leidden, hebben we uit de schappen gekregen. Ook plastic scheiden op scholen komt eraan.
Samen met Frans Timmermans pleiten we voor verscherpte EU maatregelen.

Statiegeld

2016-2023 | Statiegeld op kleine plastic flesjes en blikjes is tot nu toe het resultaat met de grootste impact.
Lees over jarenlang campagne voeren: twee expedities, een zelfgeschreven motie, 55.000 handtekeningen, de inzet van deurwaarders en acties met medestanders.

Statiegeld
Wakkere wegwerpers met hun petitie voor de burgemeester

Afval scheiden op scholen

2020-2022 | In 2020 en 2021 supte ik door Nederland om (plastic) afval scheiden op scholen mogelijk te maken. Dit leidde begin 2021 tot een aangenomen motie van CDA/D66 die dit mogelijk moet maken en in september 2021 tot groen licht van de staatssecretaris. Nu is ook het Afvalfonds om: het maakt vanaf 2023 gratis afval scheiden op scholen mogelijk. Missie geslaagd!

Afval scheiden

Papieren wikkels

2018-2020 | AntaFlu keelpastilles krijgen papieren in plaats van plastic wikkels. 
Met de app verzamelden we foto's van plastic AntaFlu wikkels en gingen met de deurwaarder naar de CEO van Pervasco. Hij bleek bijzonder cooperatief!

AntaFlu

Spatplastic & plastic confetti uit winkels

2020 | 4500 winkels haalden waterballonnen en plastic confetti uit hun schappen nadat we ze confronteerden met tienduizend fotos van waterballonnen-zwerfafval.

Vrijwel de gehele Nederlandse retail ondertekende ons SpatPlastic-convenant, dat nu onderdeel is van een EU amendement.

Naar Spatplastic

Knetterballen uit schappen

2019-2020 | Knetterballen is kindervuurwerk, bedoeld om op de grond te gooien. De plastic omhulling blijft meestal in het milieu achter.

Met 60.000 foto's en een dreigende rechtszaak is het gelukt om de verkoop van knetterballen en ander vuurwerk met plastic vrijwel geheel te stoppen.

Operatie Knetterbal
EU vice president Frans Timmermans lanceert het Plastic Avengers Manifest dat o.a gaat over Verantwoordelijkheid bedrijven, hergebruik, versimpelen en monitoren

Plastic Avengers Community

2019-2021 | De Plastic Avengers strijden samen met ons tegen de plastic soep. In 2019 organiseerden we de Plastic Avengers Conferentie (PAC 2019) en lanceerden we het Plastic Avengers Manifest met Frans Timmermans als ambassadeur.

Plastic Avengers

Presentatie boeken? Meehelpen?

Einde Oslo-London surfexpeditie

Merijn Tinga geeft presentaties en workshops. Hij laat zien dat je niet bij de pakken neer moet zitten. Hoe ga je om met tegenslagen? Hoe motiveer je jezelf? Hoe zet je positieve verandering in gang? Wat kan jijzelf doen en waarom is dat belangrijk? De spectaculaire surf expedities zijn de rode draad in zijn verhaal.
Hij toont dat je als eenling wel degelijk verschil kunt maken.

Presentatie boeken

Help je mee?

Hoe kan jij ons helpen in de strijd tegen de plastic soep?

Steun ons