Afval scheiden op scholen

Lespakket afval scheiden in de klas

Afval scheiden in de klas: de normaalste zaak vóór de wereld!

Om de aarde te behouden moeten we zorgvuldig met materialen omgaan. Afval scheiden ligt aan de basis hiervan. Juist in de klas. Maar op de meeste scholen gebeurt het niet vanwege geld en regelgeving. Ik voer sinds 2020 actie om schoolafval gescheiden te kunnen laten ophalen.

Mede door ons is het nu bijna zover! 

Het Afvalfonds komt met een gratis inzameling van plastic voor basisscholen vanaf 1 januari '23, waarvoor scholen zich tot 18 mei voor kunnen inschrijven. Wij roepen alle basisscholen op om dat te doen! Dat kan op de website Afvalgoedgeregeld.nl.

Gescheiden inzameling van plastic op scholen wordt gratis evenals voor universtiteiten, verenigingen en musea. Doe mee en schrijf je in!

Jong geleerd .....

Documentaire Victor Bots over de Wakkere Wegwerpers Tour 2020 en mijn strijd met het bedrijfsleven voor het mogelijk maken van afval scheiden in de klas

Jong geleerd is oud gedaan. Met aandacht met afval omgaan ligt aan de basis van de circulaire economie. Dit automatisme zouden ze hun hele levensloop mee moeten kunnen nemen. Maar wat is het geval: het werd scholen moeilijk gemaakt plastic en etensresten gescheiden in te laten zamelen. Terwijl het thuis wel moet, kon het in de klas niet.

Wij voerden actie. Met succes. Ik supte heel Nederland door van Maastricht tot Schier in 2020 en van Den Ham naar Den Haag in 2021. Na de weigering van het bedrijfsleven om mee te werken na onze eerste campagne is er door ons toedoen een Tweede kamermotie ingediend. Onze laastste campagne eindigde succesvol met de toezegging van de Staatssecretaris dat hij afval scheiden op scholen mogelijk zou maken.

Bekijk ook ons lespakket voor scholen.

Het probleem: schoolafval = bedrijfsafval

Minder dan 10% van de basisscholen scheidt plastic en GFT afval. Voor iedere stroom afval moet een apart contract worden afgesloten, waardoor het voor scholen goedkoper en makkelijker is om alles tegelijk als restafval te laten ophalen. Er is voortuitgang geboekt: per 1 januari wordt het laten ophalen van plastic en drankkartons gratis. Dus doe mee! 

Lespakket voor basisscholen

Voor basisscholen hebben we een leuk en mooi vormgegeven lespakket gemaakt over plastic afval, de gevolgen van plastic zwerfafval en het belang van (plastic) afval scheiden op scholen. De Wakkere Wegwerpers Wens zit ook in dit lespakket.

Het lespakket is geschikt voor groepen 7 en 8.

Lespakket afval scheiden in de klas

Onze expedities & campagne

Wakkere Wegwerpers Tour 2020 - op bezoek bij een afval recycling bedrijf

In 2020 supte ik 550 km van Maastricht tot Schiermonnikoog. Doel was om afval scheiden op scholen mogelijk te maken en het verpakkend bedrijfsleven aan de inzameling mee te laten betalen. Daartoe bracht ik gemeentelijke en private inzamelaars (bijv. Renewi en Suez), Rijkswaterstaat, het Ministerie en verschillende milieuorganisaties bijeen voor een convenant: het Wakkere Wegwerpers Manifest. Het verpakkende bedrijfsleven (Afvalfonds, supermarkten en bedrijven als Unilever en Coca Cola) besloot helaas op het laatste het manifest niet mee te ondertekenen.

Ondertekenaars Wakkere Wegwerpers Manifest

Door die weigering lukte het nèt niet om het met de partijen onderling te regelen. Daardoor kwam de focus op de regelgeving.

De politiek pikte het vervolgens op: naar aanleiding van de Wakkere Wegwerpers Tour dienden CDA en D66 begin 2021 een motie in, die door de Tweede Kamer werd aangenomen. De motie roept op om afval scheiden op scholen zonder extra kosten uiterlijk in 2025 mogelijk te maken (zie hieronder).

Wakkere wegwerpers

Tegenwerking bedrijfsleven

Aangenomen motie Van Eijs Von Martels (februari 2021)

In 2020/2021 blijkt het verpakkend bedrijfsleven, zoals gezegd, niet bereid mee te betalen aan gescheiden inzameling van schoolafval.
Nu in 2021 de politiek ‘om’ is (aangenomen motie D66/CDA, Staatssecretaris die zegt het ‘te gaan doen’), blijft onduidelijk hoe de gescheiden inzameling wordt geregeld. De uitvoering ligt bij de staatssecretaris of minister. Eind 2021 - begin 2022 houdt een aantal kleinere afvalinzamelaars de verandering van de regels tegen. Zij weigeren hun inzameling van schoolafval op te geven, met een beroep op de huidige regelgeving.

De politiek

Aanbieding Wakkere Wegwerpers Wensen

Om aan te dringen op een snelle en concrete uiterwerking van die motie stapte ik in 2021 opnieuw op het supboard en supte 300 km van Den Ham naar Den Haag. Ook deze keer bezocht ik scholen, burgemeesters, bestuurders, wetenschappers, afvalbedrijven en medestanders.

Van hen kreeg ik honderden Wakkere Wegwerpers Wensen waarmee zij de politiek vroegen afval scheiden op scholen mogelijk te maken. Deze heb ik aan de Staatssecretaris en Tweede Kamerleden aangeboden.

De Staatssecretaris: "Jong geleerd is oud gedaan. Dus afval scheiden: niet alleen thuis, maar ook op school."

"Dat gaan we doen"

Zij steunden mijn voorstel om te regelen dat afval scheiden op scholen binnnen 4 jaar de standaard wordt.
Staatssecretaris Van Weyenberg van met Ministerie I&W heeft aangegeven dat hij dat gewoon gaat doen

Opnieuw een mooi resultaat! Maar geen 100% garantie: de vraag is hoe.

Wakkere wegwerpers 2021

Presentatie boeken? Meehelpen?

Einde Oslo-London surfexpeditie

Merijn Tinga geeft presentaties en workshops. Hij laat zien dat je niet bij de pakken neer moet zitten. Hoe ga je om met tegenslagen? Hoe motiveer je jezelf? Hoe zet je positieve verandering in gang? Wat kan jijzelf doen en waarom is dat belangrijk? De spectaculaire surf expedities zijn de rode draad in zijn verhaal.
Hij toont dat je als eenling wel degelijk verschil kunt maken.

Presentatie boeken

Help je mee?

Hoe kan jij ons helpen in de strijd tegen de plastic soep?

Steun ons