Anta Flu: plastic wikkels worden papieren wikkels

Veel bedrijven vinden dat ze hun producten alleen in plastic kunnen verpakken. Plastic dat voor een deel in de natuur terecht komt, en in de zeeën en oceanen.

Pervasco, producten van veelverkochte Anta Flu keelpastilles, heeft zijn plastic snoepwikkels vervangen door afbreekbare papieren wikkels. 

Pervasco nam deze stap nadat Dirk Groot en ik, samen met de deurwaarder, de CEO confronteerden met 16.000 foto's van zwerfafval snoepwikkels.

Plastic snoepwikkel vervuiling: het kán anders

Video van ons bezoek aan Pervasco, een jaar na de aankondiging dat de wikkels zouden veranderen

Dat het anders kan, bewijst Anta Flu: snoep kán in afbreekbare papieren ipv. plastic wikkels. En onze campagne laat zien dat je plastic zwerfafval kunt terugdringen door bedrijven verantwoordelijk te stellen.

In 2017 bundelden Zwerfinator Dirk Groot en ik onze krachten. Dirk deed onderzoek naar de verspreiding van zwerfafval door foto's te verzamelen met een app waarmee mensen foto's van zwerfafval konden opsturen.

16.000 foto's van Anta Flu wikkels

Dirk houdt een Top 10 bij van meest gevonden zwerfafval. Daarin scoren de plastic wikkels waarin Anta Flu keelpastilles worden verpakt, zeer hoog: zo'n 500.000 zwerfafval wikkels per jaar. Je vindt ze overal. 

Dirk vroeg Nederlandse zwerfafval rapers om foto’s van rondslingeren­de Anta Flu wikkels te sturen en binnen een jaar hadden we er 16.000!

In oktober 2018 gingen we met de foto's en de verspreidingsdata naar Pervasco, de producent van de Anta Flu keelpastilles. Samen met de deurwaarder.

Deurwaarder en desbewustheidsexploot

Deurwaarder overhandigt desbewustheidsexploot aan de CEO van Pervasco

De deurwaarder overhandigde de CEO van het bedrijf een desbewustheidsexploot. Dat is een document waarmee we bedrijven formeel op de hoogte stellen van de vervuiling, de gevaren en gevolgen van zwerfafval door ‘hun’ plastic verpakkingen. Een bedrijf kan daarna niet beweren dat ze er niets van wisten. Ze worden verantwoordelijk gesteld.

Ik had dit middel eerder ingezet tijdens de statiegeld campagne, de jarenlange strijd voor statiegeld op plastic flesjes en blikjes.

Anta Flu wikkels van plastic naar papier

Verspreidingsdata Anta Flu zwerfafval wikkels

Bij ons eerste bezoek met de deurwaarder, de foto’s en verspreidingsdata werden we aangenaam verrast door de reactie van de CEO. Hij beloofde een oplossing voor de plastic Anta Flu wikkels binnen één jaar. 

En inderdaad: na ruim een jaar van onderzoek en testen kregen de keelpastilles afbreekbare papieren wikkels met een waslaagje. Daarmee is het zwerfafval probleem nog niet opgelost, maar de wikkels die in het milieu terecht komen, worden door de natuur afgebroken.

Dirk en ik danken Pervasco en iedereen die foto’s heeft opgestuurd voor hun medewerking!