#MissionMars campagne

Mars wikkels zijn hét voorbeeld van plastic wegwerp verpakkingen die massaal in het milieu belanden: 1-10 miljoen per jaar!

Het gaat om producten uit de grootste chocoladefabriek ter wereld, in Veghel: Mars, Snickers, Bounty, Milky Way, Balisto, M&M’s, Twix, Maltesers en Celebration.

In heel 2021 voerden Dirk Groot en ik de #MissionMars campagne om het zwerfafval van Mars aan de kaak te stellen. We verzamelden 23.682 foto’s, stelden Mars mede verantwoordelijk en vonden een beter alternatief voor verpakkingen van dit soort impulsaankopen: bioafbreekbaar plastic.

's Werelds grootste chocoladefabriek

De #MissionMars campagne en onze nieuwe strijd voor bioafbreekbare plastic wikkels

Zwerfafval is van alle tijden. Plastic heeft er een nieuwe dimensie aan gegeven: on-afbreekbaarheid. Daardoor hoopt het zich overal op.

Dit speelt vooral bij impulsaankopen en on-the-go producten. De verpakkingen van deze producten belanden vaak op straat.
Marswikkels zijn hier hét voorbeeld van - wikkels van snoep uit 's werelds grootste chocoladefabriek. Jaarlijks belanden er 1-10 miljoen wikkels als zwerfafval in het milieu!

Een jaar lang campagne tegen Mars

Mars Corporate Affairs Director Roel Govers belooft in Kassa een oplossing van het zwerfafval probleem

Dirk Groot en ik hebben heel 2021 campagne gevoerd tegen plastic vervuiling door Marswikkels. Met de Plastic Avengers app hebben we ruim 23.000 foto’s verzameld. Ik heb meerdere gesprekken gevoerd met Mars, maar het bedrijf weigerde het serieus te nemen.

Op 1 mei werd Mars Corporate Affairs Director Roel Govers hierop aangesproken in het BNNVRARA programma Kassa. Hij beloofde een oplossing, maar de grootste chocoladerepen fabrikant ter wereld kwam niet verder dan een nietszeggend onderzoekje naar afval rapen.

Bioafbreekbaar plastic

We zijn zelf op zoek gegaan naar een oplossing voor Marswikkels en ander plastic zwerfafval. We hebben ons laten voorlichten door verpakkingsdeskundigen en specialisten van universiteiten, milieuorganisaties en bioplastic fabrikanten.

Opnieuw werd duidelijk dat zwerfafval altijd zal blijven bestaan, maar dat de oplossing ligt in een nieuw soort afbreekbaar materiaal: marine biodegradable plastic, ofwel bioafbreekbaar plastic. Plastic dat binnen één generatie biologisch afbreekt in tegenstelling tot regulier plastic dat minstens 450 jaar in het milieu blijft.

Mars verpakt zijn producten in plastic wikkels die voor zeer veel zwerfafval zorgen

Ook papier is vaak genoemd als oplossing. Maar voor de productie van papier zijn veel water, chemicaliën en energie nodig. Daardoor is de productie van papier een grotere belasting voor het milieu. Bovendien zijn verpakkingen van papier minder geschikt om voedsel lang goed te houden. Al met al is bioafbreekbaar plastic op dit moment het meest geschikt voor verpakkingen van on-the-go producten.

Recycling geen oplossing voor zwerfafval

Mars zet nu in op recycling. Maar recycling is geen oplossing voor plastic zwerfafval. Het zijn twee verschillende afvalstromen: zwerfafval verdwijnt direct in het milieu; bij recycling gaat het om afval dat via de prullenbak in de reguliere inzameling terecht komt. Bovendien, het meeste plastic afval dat gerecycled wordt is ongeschikt voor hergebruik en eindigt alsnog in de verbrandingsoven.

Op dit moment kan de recycling industrie het bioafbreekbaar materiaal nog niet uit het huisvuil selecteren. Maar als hierin genoeg bioafbreekbaar materiaal terecht komt, zal het wél mogelijk worden om het er uit te halen en te recyclen.