Cup Count Campagne

De Cup Count Campagne is in mei 2022 beëindigd. De 42.822 foto's van rondslingerende wegwerpbekers die Dirk Groot en ik met de Plastic Avengers App binnenkregen, hebben ons enorm geholpen de opruimkosten van wegwerpbekers te bepalen en het afvalprobleem in kaart te brengen.

Heel veel dank aan de meer dan 1000 mensen die foto's met de app hebben opgestuurd!
De conclusie: het zwerfafvalprobleem door wegwerpbekers - zo'n 164.000-328.000 per dag! - is alleen op te lossen door statiegeld op wegwerpbekers in te voeren.

Download de rapportage van de CupCount Campagne

Download de app

De opruimkosten van één wegwerpbeker

Ons doel: het berekenen van de opruimkosten van één plastic beker. Daarmee wilden we vooruit lopen op de Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV), die vanaf 2023 de producenten verantwoordelijk stelt voor de opruimkosten. We vroegen ons af om welke bedrag dit per beker zou gaan én of dit het afvalprobleem zou gaan verminderen. Daar hebben de 42.822 foto’s die via de app binnen kwamen, enorm mee geholpen!

QR-codes op bekers voorwaarde voor UPV

Veel 'papieren' wegwerpbekers bevatten plastic

Uitgangspunt van de UPV is dat producenten van onder andere drinkbekers moeten gaan betalen voor de opruimkosten van ‘hun’ verpakkingen.
Maar wat blijkt? Van 53% van de zwerfafval bekers is onduidelijk wie de producent is. Het zijn merkloze bekers. Zo kan je alleen per productgroep als geheel maar nooit per producent de kosten berekenen.

Onze aanbeveling: geef bekers een QR-code die informatie over de producent geeft.

Opruimkosten per producent

Aandeel merken in 42.822 gefotografeerde bekers

Als je de jaarlijkse € 24 miljoen opruimkosten van alle bij het zwerfafval gevonden bekers omslaat per beker, dan kom je op 3 cent per zwerfafvalbeker (het kan ook 10x zoveel of zo weinig zijn, cijfers KplusV onderzoek).

Je moet dan wel weten bij wie je die kosten per beker in rekening moet brengen. En dat kan alleen als je de herkomst van iedere beker kunt bepalen. En er moet een goede zwerfafval onderzoeksopzet zijn, zodat exact duidelijk is hoeveel zwerfafval bekers van een bepaalde producent afkomstig zijn en wat de werkelijke opruimkosten per zwerfafval beker zijn. Dat betekent: werk aan de winkel voor de gemeenten.

Alleen dán zou de producent een prikkel kunnen krijgen om het aantal zwerfafvalbekers naar beneden te krijgen. Maar als hij de kosten gewoon via een duurdere bekerprijs doorbelast aan de consumenten, zullen die daar amper iets van merken.

0,006 cent per beker

Als je de € 24 miljoen opruimkomsten verdeelt over álle 4 miljard bekers die jaarlijks worden geproduceerd en na eenmalig gebruik weggegooid, dan kom je op 0,006 cent per beker, een verwaarloosbaar bedrag. Als de kosten van een bekertje met 0,006 cent omhoog gaan, merkt niemand daar wat van.

Alleen statiegeld vermindert de zwerfafval zooi

Kortom, een doorbelasting van de opruimkosten aan de producenten, hoe je het ook organiseert, zal de zwerfafval zooi niet merkbaar verminderen.

Het probleem zit hem in de massaliteit waarmee verpakkingen voor eenmalig gebruik verkocht worden en het feit dat de verpakkingen na consumptie geen waarde meer hebben.
Alleen hergebruik en statiegeldsystemen kunnen voor een aanzienlijke vermindering van zwerfafval door wegwerpverpakkingen leiden. Wat ons betreft: te beginnen met de wegwerpbeker.

Mission Reuse

Daarom gaan we door met onze acties en surf ik in juli 2022 van Brussel naar Amsterdam om te pleiten voor herbruikbare bekers en statiegeldsystemen. Dat werkt!

Mission Reuse

Download de rapportage

Download hier de rapportage van de Cup Count Campagne.  Met alle cijfers, conclusies en toelichtingen. 

Presentatie boeken? Meehelpen?

Einde Oslo-London surfexpeditie

Merijn Tinga geeft presentaties en workshops. Hij laat zien dat je niet bij de pakken neer moet zitten. Hoe ga je om met tegenslagen? Hoe motiveer je jezelf? Hoe zet je positieve verandering in gang? Wat kan jijzelf doen en waarom is dat belangrijk? De spectaculaire surf expedities zijn de rode draad in zijn verhaal.
Hij toont dat je als eenling wel degelijk verschil kunt maken.

Presentatie boeken

Help je mee?

Hoe kan jij ons helpen in de strijd tegen de plastic soep?

Steun ons