Stichting Plastic Free Sea

Bouwen aan invloed

De Plastic Free Sea Stichting is de rechtspersoon achter de Plastic Soup Surfer. We zijn een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-status).

Bestuur Stichting Plastic Free Sea

Contact info

Stichting Plastic Free Sea / Plastic Free Sea Foundation

Adress: Theophile de Bockstraat 59H, 1058TZ Amsterdam

RSIN 856496455
KvK 66327857

Bank: NL17 TRIO 0390 1604 07

Mail: Lisette Heijke (Board Secretary)

Jaarverslag 2023 - Pragmatisch Activisme

Effectief, visie en flexibel is onze kracht

Pragmatisch Activisme (Jaarverslag 2023)