Plastic Soup and Plastic Pollution in the Netherlands

The problem, the solution and what you can do

De aandacht voor de plastic soep en de plastic vervuiling is enorm toegenomen in korte tijd. In de kranten, televisie en spreekbeurten. Van alle milieuproblemen is dit probleem het meest zichtbaar en tastbaar. Bovendien hebben we elke dag met plastic te maken.